Ziyaretçi Aydınlatma Beyanı

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla VESTA TEKNOLOJİK SİSTEMLER VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

VESTA çalışanlarına ait;

Kişisel veri olarak; Ad, Soyad, TC Kimlik No, Telefon Numarası, Anne – Baba Adı, Doğum tarihi, Doğum Yeri, Kurum Bilgisi, İmza, E-posta, Adres, Meslek, Fotoğraf, Kamera kayıtları,

KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLİYORUZ

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Kurum Binasına Giriş Ve Çıkışın Kontrol Altında Tutulması Ve İzinsiz Giriş Çıkışın Engellenmesi

Kurumun Fiziksel Güvenliğini Sağlamak

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLİRİZ

Kişisel verilerinizi, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir

KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Söz konusu veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan 

“ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

“Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve

hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Ve Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre VESTA MÜHENDİSLİK in Cihannüma Mh. Abbasağa Aralığı Sk. Mehtap Apt. No:4/4 34022 Beşiktaş/İstanbul Türkiye adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden info@vestamuhendislik.com.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

TOP