Kartlı Geçiş Sistemleri

Kartlı Geçiş Sistemi

Kartlı Geçiş Sistemi özellikle proje alanına giriş/çıkış noktalarında sadecce yetki verilmiş kişilerin, yetkilendirildikleri zaman ve şekilde giriş/çıkış yapabilmeleri, acil bir durumda kampüs içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespiti; kampüs içerisinde belirli kişilerin (istenirse belirli zaman aralıklarında) kullanacağı lokasyonların sağlanabilmesi, otopark geçiş kontrol sistemi, yaya turnike geçiş sistemi ile entegre edilebilmesi ve tüm bunların bir düzen içerisinde yapılabilmesi ve raporlanabilmesi amacı ile kurulmaktadır.

Kartlı Geçiş Sisteminin, kesinlikle otopark geçiş kontrol sistemi ile entegre çalışması gerektiği gibi; CCTV Sistemi ile entegre edilmesi de sistemden alınacak verimi artıracaktır.

Bir Kartlı Geçiş Sisteminde;
Kayıt ve yönetim üniteleri (Server, paneller, lisans ve yazılımlar)
Saha Ekipmanları (Kart veya biyometrik okuyucular, otopark OGS okuyucular, kilitleri butonlar, turnikeler, X-ray ve metal dedektörleri vs.
Alt yapı malzemeleri temel unsurlardır. (Direk, kablo, vs)
TOP