Kalite Politikamız

VESTA TEKNOLOJİK SİSTEMLER VE MÜHENDİSLİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. olarak Entegre Yönetim Sistemimiz, Kalite, Sağlık, Güvenlik ve Çevre Politikalarımızı kapsamakta ve Şirketlerimizde ortak bir yönetim sistemi olarak uygulanmaktadır:

Bina Teknolojileri, Zayıf Akım ve Güvenlik Sistemleri için Ürün Tedariği ve Satışı; Proje tasarım; danışmanlık; test, devreye alma, mühendislik; teknik Servis ve Bakım Hizmetleri projelerimizde, ulusal ve uluslararası standartlara uygun projeler tasarlamak ve geliştirmek, en son yapım tekniklerini kullanarak uygulamaya dönüştürmek,

Müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak, şebeke servislerimizi kesintisiz ve güvenli olarak sürdürmek,

Sektörlerimizde çalıştığımız ilgili taraflarımızın beklentilerini anlamak ve analiz etmek, sürekli gelişmeye açık, iletişim halinde ve iş birliği içerisinde olmak ve ortak çalışmalara katılmak,

Entegre Yönetim Sistemi’nin sürekliliğini sağlamak, faaliyetlerimiz için gerekli kaynak ihtiyaçlarını belirlemek ve geliştirmek, çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli olanakları sağlayarak her seviyede yapıcı katılımlarını sağlamak ve Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğini ve performansını arttırmak,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimleri gerçekleştirilmek,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmek,

Çalışanların ve tüm ilgili tarafların iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını arttırmak ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünü yaygınlaştırmak, yaralanmaların, sağlık hasarlarının, iş kazalarının önlenmesine yönelik çalışmaları uygulamak,

ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartları gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile birlikte bütünleşik bir şekilde yönetemek,

Tüm çalışmalarımızda toplum sağlığını ve müşteri memnuniyetini gözetmek.

Kalite Politikamızdır.

TOP