CCTV Sistemleri

Bir CCTV Sisteminde;

CCTV Sistemi (Kapalı Devre Kamera Sistemi) kampüs çevresinde ve kampüs içerisinde yaşanabilecek olayların (kargaşa, terör, hırsızlık, kaza, ölüm vs.) tespiti ve bunların ilgili makamlara sunulması açısından önem arz etmektedir.

CCTV sistemi, temel olarak; çevre ortamdan, proje sınırları içerisine girme teşebbüslerini tespit için, proje içerisinde yaşanabilecek olayları tespit edebilmek için tesis edilmektedir. Ayrıca araç ve yaya giriş çıkışlarının olduğu lokasyonlarda da yaşanabilecek sorunların tespitinde delil amacı ve otopark geçiş kontrolünde de destekleyici olması amacı ile de kullanılabilmektedir.

CCTV sistemleri geçmiş yıllarda analog cihazlar ile tesis edilmekte iken; günümüzde IP tabanlı cihaz maliyetlerinin analog cihaz maliyetlerine yaklaşmaları, alt yapı malzeme ve işçiliklerinin daha uygun olması, gelişime açık olmaları ve daha üstün teknolojik özellikleri nedeni ile IP sistemler tercih edilmektedir.

Bir CCTV Sisteminde;
Kayıt ve yönetim üniteleri (Server, NVR, lisans ve yazılımlar)
Kameralar (İhtiyaca yönelik çözünürlük ve diğer özellikleri, lensler
Aydınlatma cihazları
Alt yapı malzemeleri temel unsurlardır. (Direk, kablo, vs )

TOP